• Yukarı Bahçelievler Mahallesi 54.Cadde No:26/4 Çankaya, ANKARA
 • 0(312) 418 77 27
İPARD(AB Hibeleri)

 

                    PrintKIRSAL KALKINMA aya ipard

 

İPARD(AB Hibeleri)

 

 

 

 

Avrupa Birliği(AB) tarafından ülkemize sağlanan katılım öncesi mali yardımlar kapsamında; tarım, gıda ve hayvancılık alanlarında üreticilerin kullanımına tahsis edilen hibe destekleri, Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) altında verilmektedir. “2014-2020 Dönemi IPARD Programı” 27 Ocak 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır. (*)

IPARD II HAZIRLIKLARI
14. son çağrı yapıldıktan sonra IPARD-1 dönemi  artık sona erecek. 1 Nisan 2015 çağrıya çıkarılması düşünülen IPARD-1 AB komisyonu yetkisi dikkate alındığında çağrının ilan edilme zamanında bir sapma yaşanmıştır.  IPARD-2’nin ise eylül 2015 ayında  çağrıya çıkması planlanmaktadır. IPARD-1’de varolan destek konuları IPARD-2’de de olacak. IPARD-2 programında bazı yenilikler getiriliyor. Birinci programda olmayan bazı yenilikler ve hibe oranlarında bir takım artışlar olacak. IPARD-1 programında en yüksek destek limiti yüzde 65’di, IPARD-2’de destek limiti yüzde 70’e çıkıyor.
IPARD-2’de yeni sektörler destekleyecek Daha önce IPARD-1 programında olmayan fakat IPARD-2 programında bazı sektörler vardı. Örneğin yumurta tavukçuluğu IPARD-1 programında destek kapsamında değildi. Kanatlı sektöründe yani etçil pilic ve hindi destekleniyordu. IPARD-2’de yumurta tavukçuluğunu da destekleme kapsamına alındı.Kaz yetiştiriciliği de destek kapsamına alındı. Diğer bir yenilik ise yenilene bilir enerji desteğidir.Bu destekten belediyeler yüzde yüz yararlanabilecek.Yine aynı kapsmamda yenilenebilir enerji desteği gerçek ve tüzel kişiler içinde destek kapsamına alındı. Şimdi daha önce desteklenen kırmızı et, beyaz et, süt hayvanı yetiştiriciliği, kırsal turizm, el sanatları, yerel ürünler, balıkçılık, su ürünlerini işlenmesi gibi yatırımların desteklenmesine devam edilecek.

IPARD II PROGRAMINDA YER ALAN TEDBİRLER  

101 – Tarımsal İşletmelere Yatırım Tedbiri
102 – Üretici Örgütlerinin Kurulmasına Destek Tedbiri
(Teknik ve mevzuat çalışmaları tamamlandıktan sonra Komisyon’a sunulacaktır. )
103 – Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Tedbiri
201 – Tarım Çevre – İklim- Organik Tarım Tedbiri
202 –
LEADER Tedbiri
301 – Kırsal Altyapı Hizmetleri Tedbiri
302 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri
501 – Teknik Destek Tedbiri
303 – Eğitimin Geliştirilmesi ve Danışmanlık Hizmetleri Tedbirleri
(Teknik ve mevzuat çalışmaları tamamlandıktan sonra Komisyon’a sunulacaktır. )
IPA II’de IPA I’den farklı olarak sektör yaklaşımı benimsenmiştir.  Bu nedenle IPARD programında alt-tedbir kavramı ortadan kalkmıştır.  Tüm tedbirlerde, “motorlu araçlar” uygun harcama kapsamı dışına alınmıştır.

101 TEDBİRİ 

 • 101 tedbirinde, manda sütü üretimi (en fazla 50 baş), yumurta tavukçuluğu (sadece mevcut işletmelerde modernizasyon olmak ve kapasite artırımı olmamak kaydıyla-en az 20.000 ve en fazla 100.000 tavuk)  ve kaz yetiştiriciliği (en az 350, en fazla 3.000 kaz) destek kapsamına alınmıştır.
 • 101 yatırımlarında uygun harcama tutarı en az 20.000 Avro en fazla 1 milyon Avrodur. Kaz yetiştiriciliği için ise en fazla 250.000 Avrodur.
 • Yardım oranı en az %60 en fazla %70 olarak değişmiştir. (40 yaşın altındaki başvuru sahipleri ve yatırımın dağlık alanda olması durumunda %65, her iki koşulu da sağlayan başvuru sahipleri için %70).
 • IPARD II’de atık yönetimi yatırımı yapan başvuru sahiplerine yardım oranına ek %10 yardım oranı verilecektir.
 • Başvuru sahibinin sahip olduğu tarımsal işletmelerin toplam kapasitesi incelendiği durumlarda, daha önce en küçük yerleşim birimi bazında yapılan kontroller IPARD II kapsamında ilçe bazında yapılacaktır.
 • Son ödeme talep paketi sunulduğunda; tarımsal işletme çevre ve hayran refahı konularında ulusal standartları sağlamalıdır.

103 TEDBİRİ 

 • IPARD II’de 103 tedbirinde mikro işletmeler (KOBİ tanımına göre 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler) destek kapsamında değildir. Yalnızca küçük ve orta ölçekli işletmeler destek kapsamındadır.
 • Başvuru aşamasında programda belirtilen kapasite limitlerinin altında olan başvuru sahipleri taahhütname vererek destek alabileceklerdir.
 • Başvuru sahibinin sahip olduğu işletmelerin toplam kapasitesinin incelendiği durumlarda, daha önce en küçük yerleşim birimi bazında yapılan kontroller IPARD II kapsamında il bazında yapılacaktır.
 • Et işleme sektörüne de kaz eklenmiştir. Kesimhanelerde kapasite limitleri en az 100 en fazla 1000 kaz/saat olarak belirlenmiştir.
 • Et sektöründe IPARD I’de tüm yeni işletmeler destek kapsamında iken, IPARD II’de yalnızca kırmızı et kesimhanelerinde yeni işletme destek kapsamındadır.
 • Et sektörünün diğer faydalanıcıları için ise kapasitesini artırmayacak olan mevcut işletmeler (kırmızı et ve kanatlı eti işleme, kanatlı eti kesimhanesi) destek kapsamındadır.
 • Süt toplama merkezleri için bir başvuru sahibi aynı ilde yapmak istediği yatırımı için 5 farklı yatırım uygulama adresinde (toplam kapasite 70 tonu geçmeyecek şekilde) süt toplama merkezi kurabilecek ancak toplam uygun yatırım tutarı üst limiti 1 milyon Avro’yu geçmeyecektir.
 • IPARD I’de 103 tedbiri için kamu katkısı toplam uygun yatırım miktarının %50 ’siydi. IPARD II’de buna ek olarak atık yönetimi yatırımı yapan başvuru sahiplerine yardım oranına ek %10 yardım oranı verilecektir.

302 TEDBİRİ 

 • 302 tedbiri kapsamında, IPARD I Programında olmayan «Yenilenebilir Enerji»  ve «Makine Parkları» IPARD II Programında destek kapsamına alınmıştır.
 • IPARD I Programında yerel gıda ürünlerinde herhangi bir kapasite sınırı yokken IPARD II Programında et (en fazla 0,5 ton/gün et işleme kapasitesi) ve süt ürünleriyle (en fazla 10 ton/gün süt işleme kapasitesi) ilgili yerel ürünlerde kapasite sınırı getirilmiştir.
 • Bitkisel üretim, bitkisel ürünlerin işleme ve pazarlanması ve çeşitlendirilmesi alt sektörüne mantar eklenmiştir.
 • IPARD I’de 302 tedbiri için kamu katkısı toplam uygun yatırım miktarının %50’si iken IPARD II’de bu oran %65 olarak değişmiştir.
 • IPARD I Programında gerçek ve tüzel kişilikler ÇKS ye kayıtlı olmak şartıyla başvurabilirken IPARD II Programında Faydalanıcı tanımı çiftçi, gerçek kişi ve tüzel kişiler olarak ayrılmıştır.

IPARD II Programındaki 302 Tedbirinin Nihai Faydalanıcıları

Çiftlik
veya çiftlik dışı faaliyetlerin çeşitlendirilmesinde çiftçi veya
çiftçinin hane halkı üyesi olması:
Çiftçiler
(tarım dışı bir ekonomik faaliyeti olmayan) ve/ya sakinleri kentsel veya
kırsal alanda yerleşik olmalarına bakılmaksızın uygun faydalanıcı
olabilirler.
Kırsal
alandaki gerçek kişiler:
Tedbir
kapsamında faydalanıcı olan ekonomik faaliyet içerisinde bulunan gerçek
kişiler kırsal alanda yaşıyor olduklarını kayıtları ile
kanıtlayabilmelidirler.
Kırsal
alandaki özel tüzel kişiler:
Kısal
alanda kurulan veya faaliyet gösteren özel tüzel kişiler kırsal alanda
kırsal nüfus tarafından oluşturulan herhangi bir tüzel kişinin yanı sıra
proje yürütme potansiyeline sahip el sanatları işletmeleri dahil mikro
ve küçük ölçekli işletmeler olmalıdır. Kırsal alan dışında kurulan tüzel
kişilikler, kırsal alanda yatırımları/faaliyetleri desteklenmesi
durumunda uygun olabilmektedir.

Bitkisel üretim, bitkisel ürünlerin işleme ve pazarlanması ve çeşitlendirilmesi, Arıcılık ve bal üretimi, işleme ve pazarlanması, El sanatları ve yerel ürünlerde
Başvuru sahibi çiftçi veya çiftçinin hane halkı üyesi ise yatırım kırsal alanda olma zorunluluğu yoktur.
Başvuru sahibi çiftçi veya çiftçinin hane halkı üyesi değil ise yatırım kırsal alanda olmak zorundadır.
El sanatları ve yerel ürünlerde

Başvuru sahibi kırsal alanda yaşayan gerçek kişi ise yatırım kırsal alanda olmalı iken satış noktaları ve promosyon standları yatırımın yapılacağı ilin kırsal veya kent-dışı alanlarında olabilir.
Kırsal Turizm ve Rekrasyonel Faaliyetler,Makine Parkları veYenilebilir Enerji için 
Başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın yatırım KIRSAL ALANDA olmak zorundadır.

YENİ TEDBİRLER
201 Tarım Çevre – İklim- Organik Tarım

 • Tedbiri kapsamında ÇKS’ye kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler desteklenecektir. Başvuru sahibi, iyi tarım ve çevre uygulamalarını arazisinde toprak yönetimi yolu ile 5 yıl süre ile uygulayacağını taahhüt etmelidir.
 • Başvuru yapılan tarım parsel büyüklüğü en az 0,2 hektar ve destek için başvurulan toplam alan büyüklüğü ise en az 1 hektar olmalıdır.
 • Erozyon yönetimi söz konusu olduğunda Beypazarı/Ankara’da yer alan araziler, Su korunması kapsamında Şereflikoçhisar/Ankara’da yer alan araziler, Biyoçeşitlilik kapsamında ise Polatlı/Ankara’da yer alan araziler, Organik tarım kapsamında ise seçilecek pilot bölgeler ileride belirlenecektir.  Hektar başına yapılacak ödemeler uygulama döneminde belirlenecektir. Danışmanlık hizmetleri ve çiftlik kayıtlarının hazırlanması ve işçilik giderleri uygun harcamalar kapsamındadır.

202 LEADER

 • Tedbir kapsamında faydalanıcılar Yerel Eylem Gruplarıdır. Seçilen YEG’lere yetenek kazandırma, harekete geçirme, YEG’lere ait faaliyet giderleri ve faaliyetler kapsamındaki küçük projelerin uygulanması, işbirliği projelerinin uygulanması destek kapsamındadır.

301 Kırsal Altyapı Hizmetleri

 • Tedbir kapsamında köy idareleri, kırsal alanlarda yer alan il, ilçe belediyeleri ve yatırım alanı kırsal alanda olmak kaydıyla tüm belediyeler, 5355 sayılı kanun kapsamında kurulan mahalli idari birlikleri ve 4562 sayılı kanunun 26/A maddesine göre kurulmuş olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri faydalanıcı olabilirler.
 • Bu tedbir kapsamında en fazla 1 MW kapasitesine sahip yenilenebilir enerji yatırımları uygundur.
 • En fazla uygun harcama tutarı 1,2 milyon Avro olarak belirlenmiştir.
 • Bu tedbirdeki kamu katkısı oranı %100’dür.

501 Teknik Destek

 • Tedbirin faydalanıcısı Yönetim Otoritesidir. Tedbir kapsamında programın hazırlanması, yönetimi, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin danışmanlık vb. hizmetler; Yönetim Otoritesinin teknik kapasitesinin arttırılması için gerekli yatırımlar, İzleme Komitesi toplantılara ait giderler, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri giderleri, seminer ve eğitimlere katılım giderleri, potansiyel Yerel Eylem Gruplarının oluşturulması ile ilgili harcamalar, programın değerlendirilmesine ilişkin harcamalar, tedbirlerin hazırlanmasına ilişkin harcamalar ve yönetim ve kontrol sistemlerinin iyileştirilmesine ilişkin yatırımlar destek kapsamındadır.

IPARD II BÜTÇELERİ
AB Katkısı Avro

Yıllar Toplam
2014 69.000.000
2015 69.000.000
2016 69.000.000
2017 148.000.000
2018 148.000.000
2019 149.000.000
2020 149.000.000
2014-2020 801.000.000

(*) Kaynak: Kırsal Kalkınma Başkanlığı

Benzer Konular:
14.DÖNEM KIRSAL KALKINMA HİBELERİ (IPARD) BAŞVURULARI

Kırsal Kalkınma (IPARD ) Programı kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 17 NİSAN 2015 tarihinde On Dördüncü  Çağrı İlana çıkmış bulunmaktadır. (IPARD- 1 en son etap çağrısıdır. Bu çağrıdan sonra IPARD- 2 hibe proğramları başlayacaktır.) Başvurular 11.05.2015 tarihi saat 09.00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacak olup, 14.Başvuru Çağrı İlanında 05.06.2015 olarak belirtilen başvuru son teslim tarihi, 10.06.2015-Çarşamba saat 23:00’e kadar uzatılmış olup, ikinci bir uzatma yapılmayacaktır. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmemektedir. Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır.Her ilden her alt tedbir kapsamında başvuru yapılabilecektir.

Hibe Desteklerin Uygulanacağı iller;
Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Ardahan Aydın Balıkesir Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Elazığ Erzincan Erzurum Giresun Hatay Isparta Kahramanmaraş Karaman Kars Kastamonu Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muş Nevşehir Ordu Samsun Şanlıurfa Sivas Tokat Trabzon Uşak Van Yozgat
Verilen Hibe Destekleri ;

-Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım : %50-65 Toplam  Bütçesi: 81.000.000

-Diğerlerine : %50  , Toplam Bütçesi :40.000.000 TL

Genel Toplam Program Bütçesi 121.000.000 TL

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında;
1- Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar (101) tedbirinin, Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım (101-1) alt tedbiri kapsamında mevcut ve yeni işletmeler desteklenecektir.
2- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar (103) tedbirinden sadece Mevcut İşletmeler, Yapım İşleri haricinde desteklenecektir.

3t

13.DÖNEM KIRSAL KALKINMA HİBELERİ (İPARD) BAŞVURULARI

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 10 KASIM 2014 tarihinde On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Bu proğram kapsamında önceki proğramlarda uygulanan Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım (101-1) ile Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım kalemi (101-2) Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri kapsam dışına alınmıştır.Daha açık ifade ile Süt ve et yönlü hayvansal üretime yönelik tesis ve teçhizat yatırımları bu proğram içerisinde yer almamaktadır.Başvurular 12.01.2015 tarihi saat 09.00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacak olup, başvuruların son teslim tarihi 10.02.2015, saat 21.00’dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmemektedir. Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır.Her ilden her alt tedbir kapsamında başvuru yapılabilecektir. (*)

4t