• Yukarı Bahçelievler Mahallesi 54.Cadde No:26/4 Çankaya, ANKARA
  • 0(312) 418 77 27
Bakanlıklar

bakan

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri kapsamındaki illerde yeni kurulacak ya da tadilat yapılacak işletmelere (ahır veya ağıl) %50 hibe desteği, damızlık, koç, boğa ve teke alımlarında ise %80 hibe desteği sağlanacaktır. Hibe desteği uygulaması 2018 yılına kadar devam edecektir. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri kapsamındaki 35 ilde uygulanacak hibe desteğinde büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 49 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır ve ağıl yapımı, tadilatı ve kapasitelere uygun damızlık erkek materyal (boğa, koç, teke) alımı için hibe desteği sağlanacaktır.

Başvuru yapanlar arasında uygun görülenlere yeni inşaat ve tadilat için yüzde %50,damızlık boğa, koç ve teke alımı için ise yüzde 80 hibe desteği verilecektir.

Hibe desteği 2014-2018 yılları arasında uygulanacaktır.

Yatırım konularını gerçekleştirmek üzere gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilir. İşletme kapasitesi büyükbaş işletmelerde 49 baştan, küçükbaş işletmelerde ise 200 baştan büyük olan gerçek ve tüzel kişiler, bu üst sınırlara kadar olan kısım için hibe desteğinden yararlandırılır, kapasite fazlası kısımlar yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Her proje sahibi, proje konularından sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir. Vergi, sigorta, nakliye, KDV gibi masraflar başvuran yetiştiriciye aittir.Başvurular her ayın 1 – 15’i arası yapılacaktır.

Hibe Desteğinden Faydalanacak iller:

Doğu Anadolu Projesi (DAP): Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP): Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak.

Konya Ovası Projesi (KOP): Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP): Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane

bakan2

Programın hedefleri;

Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak,Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklenerek ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine yardımcı olmak,KOBİ’lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak,  Özellikle, sanayimizin %98’ini oluşturan ve halen geleneksel üretim yöntemi ile çalışmaya devam eden KOBİ’lerimizi teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirmek, , Bu işletmelerin kendi öz varlıklarıyla gerçekleştiremeyecekleri AR-GE, teknoloji ve inovasyona yönelik  çalışmaların hem üniversite hem de devlet desteği ile gerçekleştirilmesini sağlamak, Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak, Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak, Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez konularının KOBİ’ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak, Bu projelerde daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenmesini sağlayarak nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak, Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda AR-GE personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmaktır.

Projelere sağlanacak destek oranı

San-Tez projelerinde proje ortağı firma;

Mikro işletme ise en az %15 ,Küçük işletme ise en az %20 ,Orta büyüklükteki işletme ise en az %25 ,Büyük işletme ise en az %35 oranında proje katkı payını üstlenmektedir. Kalan tutar program kapsamında Bakanlıkça hibe olarak desteklenecektir.

Uygun başvuru sahipleri

Üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge ve yenilik projeleri için, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksınız katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait Türkiye’de yerleşik işletmeler San-Tez Programı’ndan istifade edebilirler.

bakan3

Destek Üst Limiti: 

Destek Alt Limiti: 

  1. ve 2. bölgeler için 1.000.000 TL; 3, 4, 5 ve 6. bölgeler için 500.000 TL


Destek Oranı: 

Vergi İndirimi, İşveren Sigorta Payı Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği.Yeni yapılacak yatırımlarda Ekonomi Bakanlığı tarafından “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamında yatırımcılara önemli teşvikler sunulmaktadır. Söz konusu Teşvik Sistemi kapsamında teşvikler 4 ana başlıkta verilmektedir. Bunlar; “Genel Teşvikler”, “Bölgesel Teşvikler”, “Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri” ve “Stratejik Yatırımların Teşviki”dir. Söz konusu teşviklerden yararlanabilmek için Yatırım Teşvik Belgesi alınmalıdır.

  • “Genel Teşvikler”, “Bölgesel Teşvik Sistemi” kapsamında teşvik edilmesi öngörülen sektörler arasında bulunmayan sektörlerde yapılacak ve aşağıdaki minimum yatırım tutarlarına uyacak yatırımlar için geçerlidir.
  • 1. ve 2. bölgelerde bulunan iller için minimum 1 Milyon TL,
  • 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde bulunan iller için minimum 500.000 TL ve üzerinde yatırım yapacak girişimcilerin kullanımına sunulmaktadır. Bu teşvikler;
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti,KDV İstisnası,
  • Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlarda Gelir Vergisi Stopajı Desteği,
  • Sadece tersanelerin gemi inşa yatırımları için de Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğidir.

Gümrük Vergisi Muafiyeti, “Yatırım Teşvik Belgesi” kapsamında yurt dışından yatırım malları (makine/teçhizat vb.) ithalinde ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaf olunmaktadır. KDV İstisnası,”Yatırım Teşvik Belgesi” kapsamında yurt dışından ithal edilen veya yurt içinden temin edilen makine/teçhizat alımlarında KDV’den muaf olunmaktadır.

bakan4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bakan5

T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ; yurtdışı vatandaşlar, soydaş-akraba topluluklar ve ülkemizdeki kamu kaynaklarıyla burslu olarak öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

YTB Sivil Toplum Destekleri adıyla 2015 yılında, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bu görev alanlarına yönelik faaliyetlerde bulunan, yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş Sivil Toplum Kuruluşları, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, düşünce kuruluşları ve araştırma merkezleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının başvuru yapabilecekleri mali destek programları belirlenmiştir.

Bu doğrultuda;

– Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik 7,- Soydaş ve akraba topluluklarımıza yönelik 3,- Ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik 3,- Ortak konularda 2,mali destek programı olmak üzere toplam 15 mali destek programı dahilinde başvuru alınacaktır.

Bu programlar ile sivil toplum kuruluşları ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara belirlenmiş olan alanlarda mali destekler vermeyi amaçlayan Başkanlığımız, her bir program için ayrı hedefler, özel şartlar ve ayrı bir başvuru kabul takvimi belirlemiştir.

Başvuru sahiplerinin, hazırlanmış olan program tanıtımlarını dikkatle incelemesi ve gerçekleştirmeyi planladıkları projeye uygun olan programı seçerek, programın başvuru tarihleri arasında başvurularını, internet sitemizdeki bilgi sistemi üzerinden yapmaları beklenmektedir.

Başvuru yapabilmeniz için öncelikle, Mart ayında açılacak olan sistem üzerinden, kuruluşunuzun yapısı, kuruluş tarihi, sicil numarası, amaç ve faaliyet alanları, kurumsal ve mali kapasitesi, yönetim ve iletişim bilgileri gibi detayları en doğru şekilde kaydetmeniz istenecektir.

Üyelik kaydını tamamladıktan sonra projenize en uygun programı seçerek online başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Bir kısmı Mart ayından başlamak üzere, mali destek programı başvuruları, programın türüne göre yılın farklı dönemlerinde alınacaktır. Mali destek programlarının başvuru tarihleri dışında elden ya da posta yoluyla başvuru kabul edilmeyeceğinden, başvuru sahiplerinin programların açık kalacağı başvuru dönemlerini dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.

T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 2015 yılı Mali Destek Programı başvuruları online olarak alınacak olup, elden ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

Mali Destek Programlarının amaçları, öncelikli proje konuları, sağlanabilecek azami destek miktarları ve başvuru dönemlerini Kurum sayfasından indirebilirsiniz

2015 YILINDA UYGULANACAK MALİ DESTEK PROGRAMLARI

A – Yurtdışı Vatandaşlar

B – Soydaş ve Akraba Topluluklar 

C – Uluslararası Öğrenciler

D – Ortak Programlar